سایت دنیای نمونه سوالات استخدامی با سلام خدمت دوستان همیشه همراه در این سایت می توانید نمونه سوالات مورد نیاز خود را که در آن آزمون دارید پیدا کنید و همچنین به تمرین نمونه سوالاتی بپردازید که بطور رایگان برایتان تدارک دیده شده است تا از لحاظ تسلط بر دروس خیالتان راحت باشد. tag:http://estekhdam-bartar.ir 2020-05-31T02:16:48+01:00 mihanblog.com دانلود رایگان نمونه سوال استخدامی مهارتهای کامپیوتر(ICDL) (سری دهم) 2019-04-17T05:39:53+01:00 2019-04-17T05:39:53+01:00 tag:http://estekhdam-bartar.ir/post/144 نویسنده اصلی 0 9. پایگاه داده ها ... می باشد. 1) نام یک بسته نرم افزاری 2) مجموعه ای از برنامه ها 3) مجموعه ای از برنامه ها ودا ده ها 4) مجموعه فایل های اطلاعاتی مرتبط به یکدیگر  پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3 91 . عدد 156 در مبنای 10 معادل چه عددی در مبنای دو است؟ 10011100                                  &nbsp 0 9. پایگاه داده ها ... می باشد.

1) نام یک بسته نرم افزاری

2) مجموعه ای از برنامه ها

3) مجموعه ای از برنامه ها ودا ده ها

4) مجموعه فایل های اطلاعاتی مرتبط به یکدیگر

 پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

91 . عدد 156 در مبنای 10 معادل چه عددی در مبنای دو است؟

10011100                                    2)  11110011

10110011                                    4) 10011110

 پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

 محل نگهداری : ROM 92 . حافظه

1) اطلاعات پردازش شده توسط کامپیوتر است.

2) اطلاعاتی است که کارخانه سازنده کامپیوتر جهت راه اندازی سیستم در آن قرار می دهد.

3) اطلاعات ورودی توسط صفحه کلید است که برای راه اندازی سیستم مهم می باشند.

4) اطلاعات پاك شدنی است که فقط یک بار توسط استفاده کننده نوشته می شود.

 پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

93 . کامپیوتر چیست؟

1) ماشین دارای حافظه

2) ماشین قابل برنامه ریزی

3) ماشین با توانایی انجام عملیات ریاضی وم نطقی

4) همه موارد

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه4

94 . کدام جزو سخت افزار نیست؟

1) واحد حافظه                  2) صفحه کلید              3 )وا حد کنترل           4) سیستم عامل

 پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه4

95 . کدام گزینه از شرایط یک الگوریتم نیست؟

1) خروجی داشته باشد             2) ورودی نداشته باشد

3) ساده باشد                       4) محدود باشد.

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

96 . عمل وارد کردن داده جدید به حافظه را عمل ... ... می نامند.

1)      خواندن                2) نوشتن                 3) خواندن نوو شتن                 4) هیچکدام

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

97 . در مورد ویروس های کامپیوتری کدام گزینه درست است؟

1) ویروس از طریق سیستم برق منتقل می شود.

2) ویروس فقط باعث خرابی نرم افزار می شود.

3) ویروس یک برنامه مخرب وم خفی است که برنامه ها ودا ده ها را تخریب می کند.

4) ویروس یک برنامه است که به صورت فایل درون کامپیوتر ذخیره می شود.

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

 در صفحه کلید چیست؟ Num Lock  . وظیفه کلید98

1) نمایش اعداد را متوقف می کند

2) تمام کلید اعداد را از کار می اندازد

3) ورود اعداد را از طریق صفحه اعداد  (Keypad(فعال یا غیر فعال مـی کنـد و در صـورت غیـر فعـال شـدن  می توان با کلیدهای مشابه عمل کرد.

4)نمایش اعداد را متوقف می کند ولی در عوض با کلیدهای F9  تا F1    می توان کار کرد.

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

در ویندوز کدام یک از مسیرهای زیر صحیح است؟  Paint 99 . برای دسترسی به برنامه ی

Program s- Accessories – Entertainment – Programs( 1

Programs – Accessories – Accessibility - Paint (2

Programs – Accessories – System tools - Paint (3

Programs – Accessories - Paint (4

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

100 . برای عدم انجام آخرین کار روی فایل ها و فولدرها کدام گزینه را باید انتخاب کرد؟

Undo (4                  Paste (3                Edit (2                 Redo (1

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1 ]]>
دانلود رایگان نمونه سوال استخدامی مهارتهای کامپیوتر(ICDL) (سری نهم) 2019-04-17T05:37:46+01:00 2019-04-17T05:37:46+01:00 tag:http://estekhdam-bartar.ir/post/143 نویسنده اصلی 81 . یک سیستم کامپیوتر تشکیل می شود از .... .. CPU و واحد خروجی                         2) سخت افزار و CPU 1) واحد ورودی 3) سخت افزار و نرم افزار                                      &nbs 81 . یک سیستم کامپیوتر تشکیل می شود از .... ..

CPU و واحد خروجی                         2) سخت افزار و CPU 1) واحد ورودی

3) سخت افزار و نرم افزار                                         4) سخت افزار و برنامه های کاربردی

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

82 . کدامیک از بخش های کامپیوتر ،و ظیفه پردازش اطلاعات را بر عهده دارد ؟

ROM (4                        RAM (3                 ALU (2             CPU (1

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

 هر کاراکتر شامل چند بیت است ؟  ASCII  83. در کد گذاری

1) 4بیت                    2)7 بیت                    3) 6 بیت           4 ) 8بیت

 پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه4

 یک نوع کد ذخیره و بازیابی ......... .. در کامپیوتر است . ASCII .84

1) اعداد          2) اعداد و حروف             3) فقط حروف             4) اعداد ، حروف و علایم

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه4

به واحد ......... اطلاق می شود .  CPU .85

1)       پردازش مرکزی                2) کنترل                  3) محاسبه و منطق                 4) حافظه

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

86 . عمل وارد کردن داده جدید به حافظه را یک عمل .......... . می نامند .

1)      خواندن                   2) نوشتن                      3  ) خواندن و نوشتن                 4) حافظه

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

: ROM 87 . حافظه

1) فقط خواندنی و ناپایدار است .                      2) فقط خواندنی و پایدار است

3) فقط نوشتنی و پایدار است .                          4) فقط نوشتنی و ناپایدار است .

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

88 . دسترسی به اطلاعات دیسک های مغناطیسی چگونه است؟

1) گام به گام            2) ترتیبی            3) مستقیم              4) موازی              

 پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

89 . یکی از دلایل استفاده از مبنای دودویی در کامپیوتر کدام مورد می تواند باشد؟

1) اطمینان بر عملکرد بیشتر مدار                     2) فهم راحت تر این مبنا

3) کم بودن رقم های مبنای دو                          4) سرعت کار با این مبنا بیشتر است.

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

]]>
دانلود رایگان نمونه سوال استخدامی مهارتهای کامپیوتر(ICDL) (سری هشتم) 2019-04-17T05:36:44+01:00 2019-04-17T05:36:44+01:00 tag:http://estekhdam-bartar.ir/post/142 نویسنده اصلی 71 . کامپیوتر در کدامیک از علوم زیر کاربرد دارد؟ 1)       مخابرات                   2) پزشکی                    3) مهندسی عمران            4) هر سه پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه4 72 . دسترسی به اطلاعات دیسک های مغن 71 . کامپیوتر در کدامیک از علوم زیر کاربرد دارد؟

1)       مخابرات                   2) پزشکی                    3) مهندسی عمران            4) هر سه

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه4

72 . دسترسی به اطلاعات دیسک های مغناطیسی چگونه است؟

1) گام به گام                2) ترتیبی                      3) موازی               4) مستقیم

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه4

به واحد ....... گفته می شود.  Cpu .73

1) کنترل           2) پردازشگر مرکزی              3) محاسبه وم نطق             4) حافظه

 پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

74 . عمل وارد کردن داده جدید به حافظه را عمل ..... ... می نامند.

1) خواندن                 2 ) نوشتن                3) خواندن نوو شتن         4) هیچکدام

 پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

75 . کدامیک از دستگاه های زیر خروجی است؟

1) اسکنر              2) صفحه کلید                 3) چاپگر                   4) ماوس

 پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

76 . کدامیک جزء سخت افزار نیست؟

1) واحد حافظه                  2 ) صفحه کلید            3) واحد کنترل          4) سیستم عامل

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه4

77 . ساختار کدام یک از آدرس های زیر درست است؟

www.Gmail (4         www.com.google (3            www.neda.net.ir (2         www.yahoo.com  (1

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

78 . در صورتی که بخواهید درباره هتلی در ایران در وب جستجو کنید، کدام الگو را انتخاب می کنید؟

Hotel – Iran (4       " Hotel + Iran" (3               "Hotel Iran" (2             Hotel + Iran (1

 پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

79 . موتور جستجو چیست؟

1) نرم افزاریست برای جستجو در وب

2) یک بانک اطلاعاتی است.

3) نرم افزاریست روی سیستم عامل کاربر

4) سخت افزاریست برای جستجو در وب

 پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

چه کاربردی دارد؟  Reply All گزینه Outlook Express 80 . در نرم افزار

1) پاسخ به فرستنده نامه دریافتی                               2) ارسال نامه عیناً به گیرندگان دیگر

3) پاسخ به فرستنده نامه و گیرندگان دیگر نامه               4) پاسخ به گیرندگان دیگر نامه

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

]]>
دانلود رایگان نمونه سوال استخدامی مهارتهای کامپیوتر(ICDL) (سری هفتم) 2019-04-17T05:35:37+01:00 2019-04-17T05:35:37+01:00 tag:http://estekhdam-bartar.ir/post/141 نویسنده اصلی 61. بر روی یک دیسک   25 /5  اینچ  DS و DD دیده می شود در کامپیوتر شخصی IBM این دیسک چه ظرفیتی دارد؟ 1)360  کیلو بایت              2)720 کیلو بایت       3)2/1 مگا بایت                   4)44/1 مگابایت پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1 62. بین دو دیسک   25/5  و&nb 61. بر روی یک دیسک   25 /5  اینچ  DS و DD دیده می شود در کامپیوتر شخصی IBM این دیسک چه ظرفیتی دارد؟

1)360  کیلو بایت              2)720 کیلو بایت       3)2/1 مگا بایت                   4)44/1 مگابایت

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

62. بین دو دیسک   25/5  و   5 /3   اینچی هر دو از نوع   hd کدامیک دارای ظرفیت بیشتری است ?

  5  / 3  اینچی      2)   25 / 5  اینچی          3)  مساوی است          4) بستگی به مارک  آن دارد              ( 1

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

63 . برای اجرای خودکار یک برنامه پس از شروع ویندوز چه کار باید کرد؟

1) باید میانبر آن را روی نوار وظیفه  قرار داد

ایجاد کرد  Desktop ) میانبر برنامه را روی دسکتاپ2

گذاشت  Start up ) فایل اجرایی یا میانبر آن را در پوشه3

استفاده کرد  Run) باید از دستور 4

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

64 . عدد ( 11010 ) در مبنای2 در مبنای 10 برابر است با:

1) 42                       2)   34                 3)  32                          4)   36

 پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه4

 

65 . برای نمایش عدد 256 در مبنای ب 2ه چند رقم نیاز است؟

1)3                        2)9                       3)6                      4)8

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه4

66 . کدام برنامه امکان تایپ، تهیه ویرایش فایل متنی را دارد؟

 Word pad (3                Notepad (2         Paint (1           4) موارد 2 و3

 پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه4

67 . کدام یک از زبانهای زیر به زبان ماشین نزدیک تر است؟

3) اسمبلی          4) بیسیک    پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3                                  C++ (1)جاوا               2        

  ) است؟ High Level ) . کدام گزینه معرف زبان های سطح بالا67

Basic-FORTRAN (2                     Basic – Machine Code (1

Assembly-Pascal (4                      Assembly -FORTRAN (3

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

8 6. نرم افزار سیستمی برای ترجمه از زبان سطح بالا به زبان سطح پایین کدام است؟

1) مترجم پاسکال                       2) کامپایلر

3) نرم افزار سیستم                        4) مفسر

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

استفاده می شود؟   Multi Media. کدام گزینه زیر در کامپیوتر به عنوان69

CD Drive – Floppy Disk (2                         CD Drive – Hard Disk (18

Floppy Disk -CD Rom (4                       Sound Card – Speaker (3

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

 

70 . کدام ضعف انسانی باعث اختراع کامپیوتر شد؟

1) عدم سرعت مطلوب                                2) عدم دقت مطلوب

3) عدم توانایی در بایگانی حجم زیاد اطلاعات          4) هر سه گزینه

 پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه4

]]>
دانلود رایگان نمونه سوال استخدامی مهارتهای کامپیوتر(ICDL) (سری سوم) 2019-04-17T05:31:50+01:00 2019-04-17T05:31:50+01:00 tag:http://estekhdam-bartar.ir/post/140 نویسنده اصلی اجرا می شود کدام است ؟  Copy و Cut 21 . دستوری که بعد از send to (4                Delete (3               paste (2         Properties (1  پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2 22 . کدام مورد پسوند یک فایل تصویری نیست ؟ rtf (4           & اجرا می شود کدام است ؟  Copy و Cut 21 . دستوری که بعد از

send to (4                Delete (3               paste (2         Properties (1

 پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

22 . کدام مورد پسوند یک فایل تصویری نیست ؟

rtf (4                           jpg (3                   gif (2                 tif (1

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه4

23 . برای استفاده از نمودار درختی از کدام کلید ترکیبی استفاده می شود؟

Ctrl+ T( 4                     Alt+ T( 3                win+E (2           Win+L (1

3 پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

24 . به بخش قابل رویت و فیزیکی یک کامپیوت .. ر. ........ .گ فته می شود .

4) نرم افزار                                      L.C.D ( 3            ) سخت افزار 2             CASE ( 1

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

را  دارد ؟   write CD و DVD 25 . کدام وسیله قابلیت خواندن

 هیچکدام  ( 4                       Combo (3                 DVD  ROM (2                     CD writer (1

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

26 . برای تکثیر یک فایل از کدام دستور استفاده می کنیم؟

Delete (4                        Rename (3                     Copy (2                Cut (1

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

در صورتی که نامش را ندانیم چه عبارتی را تایپ می کنیم؟  Word 16 27 . برای جستجوی فایلی از برنامه

doc (4                      ! .doc (3                  *.doc (2             ?* doc (1  * ?

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

28 . برای بازیافت یک فایل از سطل زباله کدام دستور را انتخاب می کنیم؟

2                                                                                        4 )1 یا2 delete (3              Cut (2                 Restor e ( 1

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

29 . کدامیک از وسایل زیر از ورودی های کامپیوتر است ؟

   Plotter (3                 Scanner (2            Mouse (1                    4)1و2

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه4

30 . هدف از ایجاد شبکه های کامپیوتری چیست؟

1) مبادله اطلاعات بین کامپیوترها او ستفاده اشتراکی از منابع

2) صرفه جویی در تعداد کامپیوترها

3) ایجاد ارتباط فیزیکی بین کامپیوترها برای اجرای برنام هها

4) دریافت اور سال پیغام از کامپیوترهای دیگر

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

]]>
دانلود رایگان نمونه سوال استخدامی هوش(سری دهم) 2019-04-17T05:23:32+01:00 2019-04-17T05:23:32+01:00 tag:http://estekhdam-bartar.ir/post/139 نویسنده اصلی 91 .اتومبیلی مسافت بین دو شهر را در مدت 4 ساعت طی میکند. در بازگشت با سـرعت 15 کیلـومتر کنـدتر از موقع رفتن حرکت میکند و 40 دقیقه دیرتر به مقصد میرسد. فاصله بین دو شهر چند کیلومتر است؟ الف ) 420               ب ) 240                    ج ) 60               &n 91 .اتومبیلی مسافت بین دو شهر را در مدت 4 ساعت طی میکند. در بازگشت با سـرعت 15 کیلـومتر کنـدتر از موقع رفتن حرکت میکند و 40 دقیقه دیرتر به مقصد میرسد. فاصله بین دو شهر چند کیلومتر است؟

الف ) 420               ب ) 240                    ج ) 60                د ) 70

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

92 .شخصی کالایی را با 20 درصد تخفیف خرید و با 20 درصد سود به مبلغ 1920 ریال فروخـت . قیمـت اصـلی

کالا چقدر بوده است؟

الف ) 1980                ب ) 2000                   ج ) 1920                  د ) 1960

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

93 .دو راننده اتومبیل با یکدیگر قرار گذاشتند که تا مسافتی در جاده بروند و به جای خود بازگردنـد اولـی موقـع رفتن با سرعت 30 و در بازگشت با سرعت متوسط 120 کیلومتر در ساعت حرکت میکرد. دومـی در رفـت و برگشت با سرعت متوسط 60 کیلومتر در ساعت حرکت میکرد. کدامیک مسابقه را برده است؟

الف ) اولی                 ب ) دومی            ج ) مساوی هستند.       د ) بستگی به طول جاده دارد.

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

94 .برای نمایندگی مدرسه ای سه نفر داوطلـب شـده انـد ، مجمـوع آر ای نفـرات اول و دوم، 230 و مجمـوع آرای نفرات دوم و سوم، 280 و مجموع آرای اول و سوم، 250 است. اگـر در روز رأی گیـری 5 %از دانـش آمـوزان غایب باشند آن مدرسه چند شاگرد دارد؟

الف ) 360                       ب )  380                 ج ) 400                             د ) 420

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

95 .جنسی با 15 %ضرر به مبلغ 544 ریال فروخته شد قیمت خرید آن چقدر بوده است؟

الف ) 610                     ب )  620                          ج ) 630                         د)640

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه 4

96 .نجاری روزی یک صندلی و شاگردش در سه روز یک صندلی میسازد. اگر نجار و شـاگردش بـاهم کـار کننـد

12 صندلی را چند روزه میسازند؟

الف ) 12                        ب ) 9                             ج ) 8                            د ) 6

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

97 .محمود تمام پولش را در سه مرحله به ترتیب زیر خرج کرد. دفعه اول نصف پولش به علاوه 200 ریـال ، دفعـه دوم نصف بقیه به علاوه 200 ریال، و دفعه سوم نصف باقی مانده به علاوه 200 ریال، محمود چند ریـال پـول داشت؟

الف ) 2400                     ب ) 2800                        ج ) 3200                          د ) 3600

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

98 .علی بعد انجام کاری، اگر 4 روز دیگر کار کند نصف کار را انجام میدهد برای انجام بقیه کار چنـد روز لازم

است؟

الف ) 24                            ب )  18                    ج ) 12                        د ) 36

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

99 .دریک اتاق تاریک تعدادی جوراب سیاه و سفید وجود دارد حداقل چند لنگ جوراب از اتاق بیرون بیـاوریم تـا حتماً یک جفت جوراب یک رنگ داشته باشیم؟

الف ) 2                      ب ) 3                      ج ) 4                     د ) امکان ندارد.

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

100 .اگر به طول اضلاع مربعی 10 %اندازه خودش افزوده گردد به مساحت مربع چند درص د اضافه میشود؟

الف ) 21 %                      ب ) 20 %                            ج ) 11 %                   د ) 10 %

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

]]>
دانلود رایگان نمونه سوال استخدامی هوش(سری نهم) 2019-04-17T05:22:01+01:00 2019-04-17T05:22:01+01:00 tag:http://estekhdam-bartar.ir/post/138 نویسنده اصلی 81 .قطر کره ای که بر یک مکعب محیط شده است، 4 /3 متر است. سطح مکعب کدامست؟ الف ) 22 متر مربع                ب ) 8 متر مربع ج ) 16 متر مربع                 د ) 4 متر مربع پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1 82 .تمام سطح یک مکعب 150 سانتی متر مربع است حجم این مکعب چند سانتی متر مکعب است؟ الف ) 25       81 .قطر کره ای که بر یک مکعب محیط شده است، 4 /3 متر است. سطح مکعب کدامست؟

الف ) 22 متر مربع                ب ) 8 متر مربع

ج ) 16 متر مربع                 د ) 4 متر مربع

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

82 .تمام سطح یک مکعب 150 سانتی متر مربع است حجم این مکعب چند سانتی متر مکعب است؟

الف ) 25               ب ) 150               ج ) 125                    د ) نمیتوان تعیین کرد

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

83 .مداد به کاغذ مثل ... است به ...

الف ) مداد - مداد تراش                   ب ) خیابان ـ کوچه

ج ) کتاب صفحه                          د ) قلم مو (رنگ)-بوم

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه4

84 .به جای علامت ((؟)) جواب درست را انتخاب کنید.

 1 ، 3 ، 8 ، 19 ، ؟

 الف )  42                   ب) 41                       ج ) 40                   د ) 39

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

85 .در ادامه رشته اعداد زیر چه عددی باید نوشت؟

 1 ،2 ،6 ،7 ،21 ، ؟

الف ) 22                 ب ) 63                          ج ) 35                 د ) 42

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

86 . محمود در سال 1320 و حمید در سال 1325 خورشیدی متولد شده اند. اگر حمیده کوچکتر از محمود باشد:

الف ) حمیده بزرگتر از حمید است.

ب ) حمیده کوچکتر از حمید است.

ج ) حمید با حمیده هم سن است.

د ) هر سه مورد 1 ،2 ، 3 ممکن است صحیح باشد.

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه4

87 .شهرام از بهرام کوچکتر است. مهرام از بهرام بزرگتر است. شهرام از مهرام کوچکتر است. اگر جمله های اول و دوم درست باشد، جمله سوم:

الف ) به طور قطع درست است.

ب ) به طور قطع نادرست است.

ج ) ممکن است درست نباشد.

د ) ممکن نیست درست باشد.

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

88 .در یک مرکز آموزش شبانه روزی در سال اول آغاز به کار 16 نفـر و هـر سـال دو برابـر سـال قبـل داوطلـب پذیرفته شده است. در سال ششم چند داوطلب در این مرکز پذیرفته شده است؟

الف ) 96                      ب ) 256                        ج ) 512                     د)112

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

89 .از 70 نفر دانشجوی پسر و 50 نفر دانشـجوی دختـر، 40 درصـد از دختـران و 50 درصـد از پسـران در یـک مسابقه علمی شرکت کردهاند. تقریباً چند درصد از دانشجویان در این مسابقه شرکت کرده اند؟

الف ) 40               ب ) 42                      ج ) 45                  د ) 46

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه4

90 . اگر طول یک مستطیل 20 درصد افزایش و عرض آن 20 درصد کاهش یابد، مساحت مستطیل :

الف ) 20 درصد افزایش مییابد.

ب ) 40 درصد کاهش مییابد.

ج ) تغییر نمیکند.

د ) 4 درصد کاهش مییابد.

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه4

]]>
دانلود رایگان نمونه سوال استخدامی هوش(سری هشتم) 2019-04-17T05:19:27+01:00 2019-04-17T05:19:27+01:00 tag:http://estekhdam-bartar.ir/post/137 نویسنده اصلی 72 .رابطه چرتکه با کامپیوتر مثل رابطۀ .... . است با... الف ) شمشیر ـ بمب اتمی                            ب ) پیه سوز ـ چراغ برق ج ) نقاشی ـ فیلم برداری                             د ) گاری ـ اتومبیل پاسخ کارشناس ا 72 .رابطه چرتکه با کامپیوتر مثل رابطۀ .... . است با...

الف ) شمشیر ـ بمب اتمی                            ب ) پیه سوز ـ چراغ برق

ج ) نقاشی ـ فیلم برداری                             د ) گاری ـ اتومبیل

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

73 .در ادامه رشته زیر چه عددی باید نوشت؟

 8 ، 4 ، 12 ، 6 ، 18، 9 ، .؟

الف ) 19                    ب ) 22                     ج ) 27                          د ) 24

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

74 .کدام واژه با سه واژة دیگر تفاوت بسیار دارد؟

الف ) نهادن                       ب ) گزاردن                     ج ) گذاشتن                      د ) سپار

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

75 .دگمه به زیپ ، مثل :

الف ) نخ است به سوزن                                    ب ) لباس است به پارچه

ج ) روغن نباتی است به کره                            د ) ویتامین است به بهداشت

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

76 .لباس به کمد مثل ... . است به ....

الف ) پا ـ قالی                    ب ) بازیگر ـ سناریو

ج ) جوهر ـ قلم                  د ) واکس ـ کفش

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

77 .به 150 لیتر الکل 80 درجه چند لیتر آب خالص افزوده شود، تا الکل 60 درجه بدست آید؟

الف ) 50              ب ) 45                    ج ) 55                       د ) 60

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

78 .قطر خارجی یک لوله 84 /2 سانتیمتر و قطر داخلی آن 94 /1 سانتیمتر است. ضخامت لوله برابر است با :

الف ) 5 /4 میلی متر                          ب ) 9 میلی متر

ج ) 45 /0 میلی متر                           د ) 9 /0 میلی متر

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

79 .از ترکیب رقمهای 3 ،5 ، 9 چند عدد سه رقمی میتوان نوشت که در هیچ کدام از آنهـا رقـم تکـراری وجـود نداشته باشد؟

الف ) 3                     ب )  4                       ج ) 6                               د ) 8

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

80 .در ادامۀ رشته زیر چه عددی باید نوشت؟

 8 ، 11 ، 20 ، 47 ،؟

الف ) 128                  ب ) 74                         ج ) 56                       د ) 50

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

]]>
دانلود رایگان نمونه سوال استخدامی هوش(سری هفتم) 2019-04-17T05:17:23+01:00 2019-04-17T05:17:23+01:00 tag:http://estekhdam-bartar.ir/post/136 نویسنده اصلی 61 . یک قطعه طناب 23 متری را به چند طریق میتوان به طنابهایی به اندازه های 2 متر و 7 متر تقسیم کرد؟ الف ) 1                ب ) 2                 ج ) 3                د )4 پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1 62 . یک ترازو هر کیلوگرم را 1040 گرم نشان میدهد وزن فر 61 . یک قطعه طناب 23 متری را به چند طریق میتوان به طنابهایی به اندازه های 2 متر و 7 متر تقسیم کرد؟

الف ) 1                ب ) 2                 ج ) 3                د )4

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

62 . یک ترازو هر کیلوگرم را 1040 گرم نشان میدهد وزن فرهاد با این ترازو، 54 کیلو و 80 گرم می با شد. وزن

فرهاد کدام است؟

الف ) 54 کیلو و 40 گرم                      ب ) 50 کیلو و 200 گرم

ج ) 52 کیلوگرم                                 د ) 50 کیلوگرم

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

63 . زاویه بین دو عقربه ساعت در ساعت سه و چهل دقیقه کدام است؟

الف ) 150 درجه                         ب ) 140 درجه

ج ) 130 درجه                           د ) 125 درجه

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

64 .چند عدد بین 50 و 95 وجود دارد که بر 6 و 9 قابل قسمت است؟

الف ) 1                 ب ) 2                   ج ) 3                  د ) 4

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

65 .به یک نوع کالا نسبت به هشتاد درصد قیمت آن صد و بیست درصد سود بازرگانی تعلـق مـی گیـرد . افـزایش قیمت با محاسبۀ سود بازرگانی چند درصد است؟

الف ) 96                           ب ) 76                    ج ) 196                 د ) 176

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

66 .معدل نمرة امتحان یک درس چند نفر دانش آموز 14 و مجموع نمره های آنها 210 مـی باشـد . تعـ داد دانـش آموزان چند نفر است؟

الف ) 30                       ب ) 15                  ج ) 20                    د ) هیچ کدام

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

67 .نسبت سن یک برادر و خواهر که هر دو دانش آموز دبیرستان میباشند، 6 بـه 5 اسـت . حـداقل سـن خـواهر کدام است؟

الف ) 5 سال              ب ) 10 سال                   ج ) 15 سال                    د ) 20 سال

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

68 .کدامیک از واژه های زیر با بقیه متفاوت است؟

الف ) اصرار                     ب ) ابزار                          ج ) ابراز                         د ) امرار

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

69 .حداقل تعداد مربعهایی که میتوان در یک مستطیل به طول 60 و به عرض 18 قرار داد تا سطح مسـتطیل را

بپوشاند، چند عدد است؟

الف ) 30                     ب )  60                            ج ) 120                      د ) 20

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

70 .رابطه ستون با سقف مانند رابطۀ :

الف ) تیر آهن است با سیمان                        ب ) درخت است با ریشه

ج ) دیرك است با چادر                             د ) بدن است با پا

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

71 .کدامیک از پاسخها را باید حذف کرد تا سه پاسخ دیگر از جهتی در یک طبقه قرار گیرند؟

الف ) بینا               ب ) جویا                       ج ) شنوا                        د ) گویا

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

]]>
دانلود رایگان نمونه سوال استخدامی هوش(سری ششم) 2019-04-17T05:13:59+01:00 2019-04-17T05:13:59+01:00 tag:http://estekhdam-bartar.ir/post/135 نویسنده اصلی 51 .دو برابر و نیم پول حامد 12 ریال کمتر از 4 برابر آن است. حامد چند سکه 2 ریالی دارد؟ الف )  8             ب ) 4                   ج ) 6                               د ) هیچکدام پاسخ کار 51 .دو برابر و نیم پول حامد 12 ریال کمتر از 4 برابر آن است. حامد چند سکه 2 ریالی دارد؟

الف )  8             ب ) 4                   ج ) 6                               د ) هیچکدام

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

52 .مجموع 3 عدد متوالی 27 است. کدامیک از آنها بر 3 قابل قسمت است؟

الف ) عدد بزرگتر              ب ) عدد کوچک

ج ) عدد میانه                 د ) هر سه

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

53 .دو تخفیف متوالی یک کالا 10 درصد و 15 درصد میباشد. درصد تخفیف کدامست؟

الف ) 25 درصد                 ب ) 5/23 درصد

ج ) 24 درصد                       د ) هیچ کدام

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

54 .اگر در یک دایره به شعاع 10 سانتی متر، 3 سانتی متر به شعاع افزوده شده باشند، چند درصد بـه مسـاحتش افزوده میشود؟

الف ) 9 درصد                  ب ) 69 درصد                 ج ) 51 درصد                        د ) 31 درصد

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

55 .اگر روز دوم یک ماه سه شنبه باشد کدام روزهای دیگر دهه سوم این ماه سه شنبه خواهند بود؟

الف ) بیست و دوم و بیست و نهم                               ب ) بیست و یکم و بیست و هشتم

ج ) بیست و سوم و سیام                                         د ) بیست و دوم و سیام

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

56 .سن پدری 4 سال قبل، از 4 برابر سن فرزندش 2 سال بیشتر بوده است. 6 سال بعد چـه رابطـه ای بـین سـن پدر و فرزند وجود دارد؟

الف ) سن پدر چهار برابر سن پسر است

ب ) سن پدر از چهار برابر سن پسر کمتر است

ج ) سن پدر از چهار برابر سن پسر بیشتر است

د ) نمیتوان ت

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

57 .ساعتی که در ساعت 8 و 24 دقیقه وقت را درست نشان میدهد، هر سـاعت 2 دقیقـه جلـو مـی رود. پـس از گذشت 5 ساعت و 18 دقیقه چه ساعتی است؟

الف ) 1 و 52 دقیقه و 36 ثانیه

ب ) 13 و 42 دقیقه

ج ) 1 و 42 دقیقه یا 13 و 42 دقیقه

د ) 1 و 52 دقیقه و 36 ثانیه یا 13 و 52 دقیقه و 36 ثانیه

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

58 .قیمت سه نوع کاغذ به نسبت عددهای 7 ، 5 ، 2 میباشد. اگر قیمت هیچ کدام از بستهها از 300 ریال کمتـر

نباشد، حداقل قیمت بستههای کاغذ مرغوبتر چند ریال است؟

الف ) 1050ریال                           ب ) 300ریال

ج ) 750ریال                               د ) 600 ریال

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

59 . با رقمهای سه و شش و صفر چند عدد فرد سه رقمی میتوان نوشت؟

الف ) 4                   ب )  2                        ج ) 3                            د ) 1

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه4

60 . اگر 2 مرغ در 5 /1 روز 2 تخم بکنند، 12 مرغ در 12 روز چند تخم میکنند؟

الف ) 96                     ب ) 144                      ج ) 18               د ) 48

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

]]>
دانلود رایگان نمونه سوال استخدامی هوش(سری پنجم) 2019-04-17T05:10:12+01:00 2019-04-17T05:10:12+01:00 tag:http://estekhdam-bartar.ir/post/134 نویسنده اصلی 41 .در ادامه این رشته چه عددی باید نوشت؟  91، 86، 76، 61 ،.؟.. الف )  46                  ب ) 41             ج ) 51                  د ) 36 پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2 42 .سی درصد کارمندان یک شرکت اتومبیل پیکان و 25 درصد اتومبیل فورد دارند 41 .در ادامه این رشته چه عددی باید نوشت؟

 91، 86، 76، 61 ،.؟..

الف )  46                  ب ) 41             ج ) 51                  د ) 36

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

42 .سی درصد کارمندان یک شرکت اتومبیل پیکان و 25 درصد اتومبیل فورد دارند و 48 درصد اتومبیـل پیکـان و فورد ندارند چند درصد از کارمندان هر دو نوع اتومبیل پیکان و فورد دارند؟

الف ) هیچ                 ب )   3            ج ) 45                    د ) 52

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

43 .منبع A ، 780 لیتر آب بیشتر از منبع B دارد. به وسیله یک مجرا 120 لیتر آب منبع A وارد منبع B میشود

منبع A چند لیتر آب بیشتر از منبع B دارد؟

الف ) 660 لیتر            ب ) 540 لیتر                ج ) 900 لیتر      د)720 لیتر

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

44 .ارزش یک رادیوی کوچک 720 ریال است. این رادیو به چه قیمتی فروخته شـود تـا 20 %قیمـت فـروش آن

سود باشد؟

الف ) 900 ریال              ب ) 864 ریال                  ج ) 920 ریال                   د ) 865 ریال

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

45 .قیمت یک دوربین عکاسی 570 تومان است. این مبلغ 5 درصد از قیمت خرید آن کمتـر اسـت . مبلـغ خریـد چند تومان است؟

الف ) 600 تومان                 ب ) 575 تومان                   ج ) 585 تومان            د ) 595 تومان

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

46 .اگر شعاع دایره ای بیست درصد افزایش یابد مساحت دایره چند درصد افزوده میشود؟

الف ) 4 درصد                  ب ) 20 درصد                        ج ) 44 درصد                 د ) 56 درصد

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

47 .در یک مدرسه عالی 18 درصد دانشجویان ایرانی و 5 درصد دانشجویان ایرانی ، تهرانی میباشند . چنـد درصـد دانشجویان ، تهرانی میباشند؟

الف ) 9 /0 درصد                   ب ) 5 درصد                ج ) 23 درصد                د ) 13 درصد

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

48 .قطر کره ای که بر یک مکعب محیط شده است ، 4 /3 متر است . سطح مکعب کدام است؟

الف ) 24 متر مربع            ب ) 8 متر مربع                ج ) 16 متر مربع            د ) 4 متر مربع

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

49 .چند عدد کوچکتر از 60 وجود دارد که بر 4 و 6 قابل قسمت باشند؟

الف ) 4 عدد                  ب ) 5 عدد                 ج ) 3 عدد               د ) 2 عدد

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

50 .دو ثلث یک عدد از سه ربع آن بیشتر است، آن عدد:

الف ) مثبت است               ب ) منفی است

ج ) کسری است                د ) وجود ندارد

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

]]>
دانلود رایگان نمونه سوال استخدامی هوش(سری چهارم) 2019-04-17T05:05:56+01:00 2019-04-17T05:05:56+01:00 tag:http://estekhdam-bartar.ir/post/133 نویسنده اصلی 31 .اگر مجموع چهار عدد مثبت متوالی 26 باشد، حاصلضرب آنها چقدر است؟ الف )     336                ب ) 210                ج ) 840                    د ) 1680 پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه4 32 .مجموع چهار عدد 3 رقمی برابر 4 31 .اگر مجموع چهار عدد مثبت متوالی 26 باشد، حاصلضرب آنها چقدر است؟

الف )     336                ب ) 210                ج ) 840                    د ) 1680

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه4

32 .مجموع چهار عدد 3 رقمی برابر 464 میباشد. بزرگترین عدد کدام است؟

الف ) 164                ب )    264                   ج ) 146                       د ) 116

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

33 .اگر 3 مرغ در 3 روز 3 دانه تخم بگذارند 9 مرغ در مدت 9 روز چند دانه تخم میگذارند؟

الف ) 9                 ب ) 18                   ج ) 36                        د ) 27

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه4

34 .میانگین اولین پانزده عدد درست مثبت کدام است؟

الف ) 8                   ب ) 75                       ج ) 16                          د ) هیچ کدام

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

35 .در ادامه رشته اعداد زیر چه عددی باید نوشت؟

                              35،41،41،48،48،56،56و؟

الف ) 65                  ب ) 64              ج ) 62           د ) 61

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

36 .در ادامه رشته اعداد زیر چه عددی باید نوشت؟

 3 ، 6 ، 18 ، 72،؟

الف ) 144              ب )  216                ج ) 360                 د ) 288

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

37. یک بشکه پر از بنزین است. نصف آن خالی میشود. چند درصد گنجایش شبکه بنزین ندارد؟

الف ) 6/66 درصد                          ب ) 3/33 درصد

ج ) 50 درصد                               د ) هیچ کدام

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

38 .یک یارد تقریباً 44/91 درصد یک متر است. صد متر تقریباً چند یارد است؟

الف ) 100            ب ) 90            ج ) 105                د)110

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه4

39 .اگر قیمت یک اتومبیل با 3 درصد مخارج فروش 27295 تومان باشد ، مبلغ مخارج فروش کدامست؟

الف ) 795 تومان                        ب ) 1295 تومان

ج ) 9/818 تومان                         ج ) هیچ کدام

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

40. یک ظرف در مدت یک ساعت پر میشود بقیه ظرف در مدت چند دقیقه پر خواهد شد؟

الف ) 56 دقیقه             ب ) 80 دقیقه                ج ) 75 دقیقه                 د ) 105 دقیقه

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

]]>
نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش ( روانشناسی تربیتی - روش ها و فنون تدریس - سنجش و ارزیابی - تعلیم و تربیت - تکنولوژی آموزش ) 2019-01-18T12:25:45+01:00 2019-01-18T12:25:45+01:00 tag:http://estekhdam-bartar.ir/post/132 نویسنده اصلی - نام محصول: بسته ویژه ی نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورشجهت دانلود رایگان بخشی از محصول اینجا کلیک نمایید- مواد امتحانی موجود در این بسته:شامل بسته سوالات عمومی سالهای قبل و سوالات دروس تخصصی (همراه با پاسخنامه)الف: سوالات تخصصی موجود در این بسته:۲۰۰ نمونه سوال روانشناسی تربیتی (همراه با پاسخنامه)۲۰۰ نمونه سوال روش ها و فنون تدریس (همراه با پاسخنامه)۲۰۰ نمونه سوال سنجش و ارزیابی (همراه با پاسخنامه)۲۰۰ نمونه سوال تعلیم و تربیت (همراه با پاسخنامه)۲۰ بسته ویژه ی نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش


- نام محصول: بسته ویژه ی نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش
جهت دانلود رایگان بخشی از محصول اینجا کلیک نمایید
- مواد امتحانی موجود در این بسته:
شامل بسته سوالات عمومی سالهای قبل و سوالات دروس تخصصی (همراه با پاسخنامه)
الف: سوالات تخصصی موجود در این بسته:
۲۰۰ نمونه سوال روانشناسی تربیتی (همراه با پاسخنامه)
۲۰۰ نمونه سوال روش ها و فنون تدریس (همراه با پاسخنامه)
۲۰۰ نمونه سوال سنجش و ارزیابی (همراه با پاسخنامه)
۲۰۰ نمونه سوال تعلیم و تربیت (همراه با پاسخنامه)
۲۰۰ نمونه سوال تکنولوژی آموزش (همراه با پاسخنامه)
ب: مجموعه اول سوالات عمومی موجود در این بسته:
تاریخ آزمون: دفترچه سوالات عمومی شامل سالهای ٨۴ و ٨۶ و ٨٩ 
٣ دفترچه سوال عمومی (۶٠ سوال سال ٨۴ / ۶٠ سوال سال ٨۶ / ١٠٠ سوال سال ٨٩) (همراه با پاسخنامه هر سه دفترچه)
تعداد مجموع سوالات: ٢٢٠
ج: مجموعه دوم سوالات عمومی موجود در این بسته:
400 نمونه سوال کامپیوتر و فناوری اطلاعات/سوالات استاندارد و پر تکرار در چهار بسته ی 100تایی (همراه با پاسخنامه)
300 نمونه سوال زبان و ادبیات فارسی/سوالات استاندارد و پر تکرار در سه بسته ی 100تایی (همراه با پاسخنامه)
400 نمونه سوال اطلاعات سیاسی، اجتمامی و مبانی قانونی/سوالات استاندارد و پر تکرار در چهار بسته ی 100تایی (همراه با پاسخنامه)
240 نمونه سوال هوش و استعداد تحصیلی/سوالات استاندارد و پر تکرار در دو بسته ی 100تایی (همراه با پاسخنامه)
300 نمونه سوال زبان انگلیسی/سوالات استاندارد و پر تکرار (همراه با پاسخنامه)
400 نمونه سوال معارف اسلامی/سوالات استاندارد و پر تکرار در چهار بسته ی 100تایی (همراه با پاسخنامه)
300 نمونه سوال ریاضیات و آمار مقدماتی/سوالات استاندارد و پر تکرار در سه بسته ی 100تایی (همراه با پاسخنامه)
تمامی موارد ذکر شده، به صورت یکجا در این بسته موجود می باشند.

- آیا جهت خرید این محصول دو دل هستید! در باره ی این محصول بیشتر بدانید:
مزیت منحصر به فرد این فایل: اکثر سایت هایی که در زمینه ی فروش محصولات استخدامی مشغول به فعالیت هستند با کپی کردن یک سری نمونه سوالات مشابه و تکراری اقدام به عرضه می نمایند، در نتیجه اکثر سوالات موجود علاوه بر تکراری بودن، خاصیت اختصاصی و بروز بودن خود را از دست داده و به صورت کلی فاقد کیفیت های لازم هستند.
بسته ی عرضه شده در "میهن همکار" با صرف وقت و هزینه توسط گروه نویسندگان متخصص و حاذق "میهن همکار" تهیه و ثبت شده است. 
مزیت های ویژه ی این بسته:
1- حاوی سوالات استاندارد و ثبت شده
2- حاوی سوالات غیر تکراری در سایت های مشابه
3- حاوی سوالات جدید
4- حاوی سوالات پرتکرار
5- کنترل چندین باره و دقت در حداقل کردن خطای انسانی در طراحی سوالات
6- تمامی سوالات دارای تیک پاسخ صحیح در کنار گزینه ی صحیح می باشند
7- استفاده از عین نمونه سوالات سالهای قبل آموزش و پرورش
اکنون جهت حصول اطمینان و سنجیدن آنچه که به عنوان مزیت این بسته خدمت شما عرض کردیم میتوانید بخش کوچکی از محصول را به صورت رایگان دانلود کرده و در صورت رضایت اقدام به خرید مجموعه کامل نمونه سوالات ذکر شده نمایید.
کیفیت کار ما، اعتبار ماست! مجموعه ی کامل نمونه سوالات همراه با پاسخنامه ی آنها آماده ی خرید می باشد.
___
توجه: هرگونه انتشار این فایل، بدون اخطار قبلی منجر به پیگرد خواهد شد.

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید
]]>
اصل سوالات استخدامی بانکها 2019-01-17T18:44:13+01:00 2019-01-17T18:44:13+01:00 tag:http://estekhdam-bartar.ir/post/131 نویسنده اصلی - نام محصول: بسته ویژه نمونه سوالات استخدامی بانک ها- مواد امتحانی موجود در این بسته:مجموعه سوالات دروس تخصصی90 نمونه سوال زبان های برنامه نویسی (همراه با پاسخنامه)120 نمونه سوال اقتصاد (همراه با پاسخنامه)95 نمونه سوال حسابرسی (همراه با پاسخنامه)90 نمونه سوال حسابداری (همراه با پاسخنامه)75 نمونه سوال مدیریت مالی (همراه با پاسخنامه)75 نمونه سوال سیستم عامل (همراه با پاسخنامه)90 نمونه سوال شبکه های کامپیوتری (همراه با پاسخنامه)115 نمونه سوال پول و بانکداری
- نام محصول: بسته ویژه نمونه سوالات استخدامی بانک ها
- مواد امتحانی موجود در این بسته:

مجموعه سوالات دروس تخصصی
90 نمونه سوال زبان های برنامه نویسی (همراه با پاسخنامه)
120 نمونه سوال اقتصاد (همراه با پاسخنامه)
95 نمونه سوال حسابرسی (همراه با پاسخنامه)
90 نمونه سوال حسابداری (همراه با پاسخنامه)
75 نمونه سوال مدیریت مالی (همراه با پاسخنامه)
75 نمونه سوال سیستم عامل (همراه با پاسخنامه)
90 نمونه سوال شبکه های کامپیوتری (همراه با پاسخنامه)
115 نمونه سوال پول و بانکداری (همراه با پاسخنامه)
75 نمونه سوال ساختمان داده (همراه با پاسخنامه)
40 نمونه سوال تئوری مدیریت (همراه با پاسخنامه)
60 نمونه سوال تحقیق در عملیات (همراه با پاسخنامه)
85 نمونه سوال اقتصاد مهندسی (همراه با پاسخنامه)
60 نمونه سوال تئوری احتمال مهندسی (همراه با پاسخنامه)
مجموعه دفترچه سوالات استخدامی بانک ها
دفترچه بانک سپه سال 87 مقطع دیپلم (90 سوال با پاسخنامه)
دفترچه بانک سپه سال 87 مقطع کارشناسی (90 سوال با پاسخنامه)
دفترچه سوالات دروس عمومی و حسابداری بانک تجارت سال 86 مقطع فوق دیپلم  (140 سوال با پاسخنامه)
دفترچه سوالات دروس عمومی و مدیریت بازرگانی و بانکداری بانک تجارت سال 86 مقطع لیسانس (140 سوال با پاسخنامه)
دفترچه سوالات دروس عمومی و مجموعه مدیریت (مدیریت بازرگانی، بانکداری، صنعتی، دولتی و مالی) بانک تجارت سال 86 مقطع فوق دیپلم  (140 سوال با پاسخنامه)
دفترچه سوالات دروس عمومی بانک تجارت سال 86 مقطع فوق دیپلم و لیسانس (140 سوال با پاسخنامه)
دفترچه سوالات دروس عمومی و مدریت ، علوم اقتصادی ، علوم بانکی و بانکداری بانک کشاورزی سال 92 مقطع فوق دیپلم و لیسانس (150 سوال بدون پاسخنامه)
دفترچه سوالات دروس عمومی بانک ملت(ادوار گذشته)  مقطع لیسانس (105 سوال با پاسخنامه)
تمامی موارد ذکر شده، به صورت یکجا در این بسته موجود می باشند.
- آیا جهت خرید این محصول دو دل هستید! در باره ی این محصول بیشتر بدانید:
مزیت منحصر به فرد این فایل: اکثر سایت هایی که در زمینه ی فروش محصولات استخدامی مشغول به فعالیت هستند با کپی کردن یک سری نمونه سوالات مشابه و تکراری اقدام به عرضه می نمایند، در نتیجه اکثر سوالات موجود علاوه بر تکراری بودن، خاصیت اختصاصی و بروز بودن خود را از دست داده و به صورت کلی فاقد کیفیت های لازم هستند.
بسته ی عرضه شده در "میهن همکار" با صرف وقت و هزینه توسط گروه نویسندگان متخصص و حاذق "میهن همکار" تهیه و ثبت شده است. 
مزیت های ویژه ی این بسته:
1- حاوی سوالات استاندارد و ثبت شده
2- حاوی سوالات غیر تکراری در سایت های مشابه
3- حاوی سوالات جدید
4- حاوی سوالات پرتکرار
5- کنترل چندین باره و دقت در حداقل کردن خطای انسانی در طراحی سوالات
___
توجه: هرگونه انتشار این فایل، بدون اخطار قبلی منجر به پیگرد خواهد شد.

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید
نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک سپه


- نام محصول: نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک سپه
- وضعیت پاسخنامه: تمامی سوالات دارای پاسخنامه هستند
- تعداد کل سوالات : 810 سوال همرا با پاسخنامه
جهت دانلود رایگان بخشی از محصول اینجا کلیک نمایید
فایل های موجود در این بسته:
-دفترچه سوالات آزمون استخدامی بانک سپه همراه با پاسخنامه(مقطع کارشناسی و بالاتر)
-دفترچه سوالات آزمون استخدامی بانک سپه همراه با پاسخنامه(مقطع دیپلم)
- 600 سوال گردآوری شده از آزمون استخدامی بانکها، مطابق با دروس اعلام شده بانک سپه
جزئیات موارد ذکر شده در این 3 بسته:
دفترچه سوالات آزمون استخدامی بانک سپه (مقطع کارشناسی و بالاتر):
15 سوال احکام و بینش اسلامی (همراه با پاسخنامه)
15 سوال مهارت‌های 1و2و7 ICDL (همراه با پاسخنامه)
15 سوال ریاضی و آمار (همراه با پاسخنامه)
15 سوال زبان انگلیسی (همراه با پاسخنامه)
30 سوال استعداد (همراه با پاسخنامه)
دفترچه سوالات آزمون استخدامی بانک سپه (مقطع دیپلم):
15 سوال احکام و بینش اسلامی (همراه با پاسخنامه)
15 سوال مهارت‌های 1و2و7 ICDL (همراه با پاسخنامه)
15 سوال ریاضی و آمار (همراه با پاسخنامه)
15 سوال زبان انگلیسی (همراه با پاسخنامه)
30 سوال استعداد (همراه با پاسخنامه)
مجموعه نمونه سوالات گردآوری شده از آزمون استخدامی بانکها
100 نمونه سوال زبان و ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه)
100 نمونه سوال زبان انگلیسی عمومی (همراه با پاسخنامه)
100 نمونه سوال ریاضی و آمار مقدماتی (همراه با پاسخنامه)
100 نمونه سوال فن آوری اطلاعات (همراه با پاسخنامه)
100 نمونه سوال معارف اسلامی (همراه با پاسخنامه)
100 نمونه سوال اطلاعات سیاسی، اجتماعی و مبانی قانونی (همراه با پاسخنامه)

+ تمامی موارد ذکر شده، به صورت یکجا در این بسته موجود می باشند.
-آیا جهت خرید این محصول دو دل هستید! در باره ی این محصول بیشتر بدانید:
مزیت منحصر به فرد این فایل: اکثر سایت هایی که در زمینه ی فروش محصولات استخدامی مشغول به فعالیت هستند با کپی کردن یک سری نمونه سوالات مشابه و تکراری اقدام به عرضه می نمایند، در نتیجه اکثر سوالات موجود علاوه بر تکراری بودن، خاصیت اختصاصی و بروز بودن خود را از دست داده و به صورت کلی فاقد کیفیت های لازم هستند.
بسته ی عرضه شده در "میهن همکار" با صرف وقت و هزینه توسط گروه نویسندگان متخصص و حاذق "میهن همکار" تهیه و ثبت شده است و شامل عین نمونه سوالات استخدامی بانک سپه در سال 1387 میباشد.
مزیت های ویژه ی این بسته:
1- حاوی عین نمونه سوالات مربوط  به سال 1387 بانک سپه
2- حاوی سوالات استاندارد و ثبت شده
3- حاوی سوالات غیر تکراری در سایت های مشابه
4- حاوی سوالات پرتکرار
5- کنترل چندین باره و دقت در حداقل کردن خطای انسانی در تایپ و طراحی سوالات
اکنون جهت حصول اطمینان و سنجیدن آنچه که به عنوان مزیت این بسته خدمت شما عرض کردیم میتوانید بخش کوچکی از محصول را به صورت رایگان دانلود کرده و در صورت رضایت اقدام به خرید مجموعه کامل نمونه سوالات ذکر شده نمایید.
جهت دانلود رایگان بخشی از محصول اینجا کلیک نمایید
کیفیت کار ما، اعتبار ماست! مجموعه ی کامل نمونه سوالات همراه با پاسخنامه ی آنها آماده ی خرید می باشد.
___
توجه: هرگونه انتشار این فایل، بدون اخطار قبلی منجر به پیگرد خواهد شد.

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

دفترچه سوالات استخدامی عمومی بانک تجارت- مقطع: فوق دیپلم و لیسانس
- تاریخ آزمون: 1386/5/19
- مواد امتحانی: 
15 سوال ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه)
15 سوال معارف اسلامی (همراه با پاسخنامه)
15 سوال ریاضی و آمار (همراه با پاسخنامه)
15 سوال کامپیوتر و ICDL (همراه با پاسخنامه)
15 سوال معلومات عمومی و هوش (همراه با پاسخنامه)
15 سوال زبان انگلیسی (همراه با پاسخنامه)

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

]]>
قابل توجه خریداران گرامی ( نحوه پشتیبانی محصولات سایت دنیای نمونه سوالات استخدامی) 2019-01-17T17:20:55+01:00 2019-01-17T17:20:55+01:00 tag:http://estekhdam-bartar.ir/post/129 نویسنده اصلی این سایت بنا به تقاضای زیاد شما کاربران عزیز جهت تهیه نمونه سوالات سالهای گذشته ارگانی که می خواهید در آزمون آن شرکت کنید و یا در آن آزمون دارید جهت کمک به تضمین قبولی شما در آن ارگان مربوطه  ایجاد شده است لذا  این سایت  صرفا نقش معرف سوالات  و گروه نویسندگان معتبر  را دارد و لذا برای پیگیری سفارشات خود و خریدهای ناموفق خود و حتی سوال در مورد محتوای فایل خریداری شده در صورتی که پس از  کلیک بر روی قسمت دانلود  به سایت میهن همکار منتقل شدید و ا

این سایت بنا به تقاضای زیاد شما کاربران عزیز جهت تهیه نمونه سوالات سالهای گذشته ارگانی که می خواهید در آزمون آن شرکت کنید و یا در آن آزمون دارید جهت کمک به تضمین قبولی شما در آن ارگان مربوطه  ایجاد شده است لذا  این سایت  صرفا نقش معرف سوالات  و گروه نویسندگان معتبر  را دارد و لذا برای پیگیری سفارشات خود و خریدهای ناموفق خود و حتی سوال در مورد محتوای فایل خریداری شده در صورتی که پس از  کلیک بر روی قسمت دانلود  به سایت میهن همکار منتقل شدید و اقدام به خرید نمودید ،باید از طریق  اطلاعات تماس ذیل  جهت پیگیری خرید و برقراری  ارتباط با پشتیبانی سایت اقدام نمایید :

– تلفن ثابت : ۴۲۲۷۴۴۰۱(۰۴۱)

موبایل :         09358517971

– آدرس ایمیل: info@mihanhamkar.com

تیکت های من

خریدهای من

تماس با ما


ولی اگر پس از کلیک روی محصول به سایت استخدام برتر منتقل شدید و از سایت استخدام برتر خرید نمودید از طریق اطلاعات تماس با ما (شماره پیامک - اینستاگرام و ایمیل ) سایت استخدام برتر اقدام نمایید.


]]>