سایت دنیای نمونه سوالات استخدامی
انواع آموزشهای مورد نیاز

آرشیو موضوعی

آرشیو

لینکستان

صفحات جانبی

← آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :

دانلود رایگان نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی(سری دهم)

91 . ......تكلیف انسان را مشخص میكند و راهنمای عمل ماست؟

1. جهان بینی                2 . هدف                    3 . شناخت               4 .ایدئولوژی

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه4

92. خداوند میفرماید « ایها ... توبوا الی الله جمیعاً ».  

1. المومنون                               2 .الفاسقون                    3. المذنبون                      4. الملمون

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

94 . نظام توحیدی نظامی است كه :

1 . در پرستش خداوند و امور مسلمین كوشا باشند                   2 . د ر آن جامعه تعاون و همكاری و وحدت كلمه باشد

3 . به خداپرستی و رهبری الهی و اجرای احكام الهی استوار باشد  4 . که انسانها در آن با یكدیگر اتحاد داشته باشند و حفظ  وحدت كلمه نمایند

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

95. چه  چیزی می تواند  با  تاثیر در پدیده های  جهان، در سرنوشت حوادث  موثر باشد ؟

1 .د عا                            2 .تو كل                       3 . مجاهدت                       4 . صدقه

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

96 .دلیل پدیده بودن فرشتگان (مجردات) چیست؟

1 . و جود متغیر و متحول اند.                    2 . متغیر و متحول نیستند

 3 . چون نیازمند هستند                         4 . چون بهرحال نیستی می پذیرند.

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3.

97 . دا دخواهی  پیش قاضی  ستمگر یعنی كسانی كه جامع  شرائط  قضاوت  نیستند  چه  حكمی دارد ؟

1 . وا جب نیست             2 . مكروه است          3 . حرام است               4. پر هیز از آن بهتر است

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

 98. كدام  یك  از تقلیدهای  زیر  مورد  قبول  عقل و دین  می باشد ؟

1 .عا لم از عالم                 2 .جاهل از جاهل            3 .جاهل از عالم             4 .عا لم از جاهل

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

99. آیة شریفه « لوكان فیهما آلهة لا الله لفسدتا » بیانگر كدام جنبه از توحید است ؟

 1. ذا تی                       2 . صفاتی                        3 .تو حید در امر                     4 . افعالی

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

100. « سنت الهی » به چه معناست ؟

1 . قوانین تشریعی        2 . قوانین ثابت حاكم بر جهان      3. از شئون  ربوبیت  خداوند            4. 2و 3

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه4

دانلود رایگان نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی(سری نهم)

81 . كدام گزینه غلط است؟

1 . انسان در اثبات وجود چیزی كه از آن تعبیر به « من »  می كند احتیاج  به هیچ گونه استدلالی ندارد .

2 . انسان در اثبات وجود چیزی كه از آن تعبیر به « من » می كند احتیاج  به استدلال دارد.

3. حقیقتی كه  آنرا « من » می نامیم در تمام عمر ما ثابت نیست.

 4.  حقیقتی كه آنرا « من » می نامیم در تمام عمر ما ثابت است.

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

82 . قرآن  ماه را در چه  وقت  به عرجون قدیم ( شاخه خشكیده خرما)  تشبیه  می كند؟

1 . در  پایان  ماه           2 . د ر شب چهاردهم             3 .د ر شب هفتم               4 .او ل ماه

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه 1

83 . گاه  اتفاق  می افتد كه دو گروه  از مسلمانان  با  یكدیگر اختلاف پیدا  می كنند قرآن  برای  اینكه  آتش  این  فتنه ها خاموش  شود  می فرماید :

1 . او لین  وظیفه  حكومت  اسلامی یا مسلمانان این است كه میانشان صلح برقرار كنند

2 . اگر  یك گروه حاضر به صلح نشد  باید با او جنگید  تا تسلیم حكم خدا شود و دست از ظلم و تجاوز  بردارد

3. اگر گروه  ستمگر تسلیم  حكم خدا نشد میان دو  گروه اصلاح و عادلانه در این محاكمه عمل كنید

4 . هرسه مورد صحیح است

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه4

84 . حقیقت توبه چیست ؟

1. پشیمانی از گناه                     2 . تو اضع               3. تو جه به خدا               4 . دوری از گناه

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه 1

85. علم  به اینكه هیچ پدیده ای بدون  علت  بوجود  نمی آید. مطلبی  است.......

1 . بدیهی                            2 . تجربی                   3 . نیازمند كارفكری                    4. اكتسابی

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه 1

86. آیه« ما رمیت  اذْ رمیت  ولكّن  اللّه رمی » به كدام جنبه از توحید اشاره دارد ؟

1. عبادی                            2 . صفاتی                      3 . ذا تی                      4. افعالی

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه4

87 . عقل  و  وحی هر دو  موهبتی  هستند  از عالم ......  به عالم ........

1. ا لوهیت، ماده             2. انسانی، الوهیت               3. الوهیت، انسانی             4 . ما وراء ، ماده

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

88. منظور از محال عادی اینست  كه .... باتوجه  به .... مطلقه  خود .... انجام  می دهد.

 1 .خداوند - قدرت  - امورمتناقض را                2 .خداوند - قدرت  - برخلاف عادات جاری معجزه ای را

3 . انسان  - اراده - امورمتناقض را                    4 .انسان -اراده -كا ری غیرعادی

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

89 . برخی از گناهان سبب از بین رفتن برخی حسنات می شود كه به آن .............. می گویند .

 1 . گناه كبیره                  2 .گناه صغیره                    3 . تكفیر                   4. ا حباط

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه 4.

90 . مطابق روایتی از پیامبر اكرم (ص) اصل و ریشه دین كدام است و معنای آن چیست؟

1 . و رع اخلاص در دین        2 . ورع پرهیز از گناه       3 . نیت حسن فاعلی       4 نیت حسن فعلی

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2 

دانلود رایگان نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی(سری هشتم)

71 .  موضوع  علوم طبیعی  در قبال  مسایلی چون خدا و معاد  چه  باید باشد؟

 1. لا ادری ( نمی دانم )                2 .تكذیب                  3. انكار                     4 .اثبات

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

72. كدام گزینه نشاندهنده این مطلب است كه پرونده  انسان در هنگام  مرگ  به كلی مسدود  نمی شود  و ممكن است در آن تغییراتی رخ دهد ؟

1 .انجام مستحبات                        2. آثار ماتاخر             3. آثار ما تقدم            4. انجام خیرات

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

 

73 . مكتب های مادی چه دیدگاهی درباره ی مرگ دارند ؟

1. با مرگ از ظلمت ها رها می شوند                             2. آدمی مرگ مطلق ندارد

 3. آن را پایان بخش زندگی انسان می دانند                   4 . دنیا را معبود خود قرار داده اند

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه 3

74. كدام یك از مجموعه های زیر جز كتاب های شیعیان نیست ؟

 1. صحیح مسلم            2 . و سائل الشیعه          3. ا صول و فروع كافی             4. بحارالانوار

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه 1

75 . هر گاه كسی در یك نماز چهار ركعتی پیش از سجده دوم شك كند دو ركعت خوانده یا بیشتر حكم نماز او كدام است ؟

1. به  احتیاط مستحب ، نماز را دوباره بخواند            2 . نماز ، باطل است

 3 . بنا را بر دو بگذارد                                      4 .به ا احتیاط واجب ، نماز را دوباره بخواند

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه 2

 76 . در روایات اسلامی از چه  كسی  به عنوان ترجمان  وحی الهی  نام  برده  شده  است؟

1 . امام                          2. ولی                         3 . فقیه                       4 . مرجع

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

77 . كدام گزینه صحیح است؟

1 . عا لم برزخ عالمی است كه انسان پس از مرگ در آن جاودان می ماند   2 . عا لمی است مجرد و خارج از عالم ماده

3 . عا لمی است مادی و به دور از مجردات          4 .تمام آسمانها و زمین در مقابل برزخ همچون حلقه ایست در بیابان

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه4

78 . اللنوم اخوالموت ( خواب برادر مرگ است):

1 . حدیث نبوی        2 .حدیث علوی است     3 .حدیث امام صادق (ع) است       4 .حدیث امام محمد باقر (ع) است

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه 1

79 .عصمت پیامبران و ائمه دین  ناشی از كدام عامل است ؟

1 . نداشتن غریزه                                           2. عامل جبر درونی و برونی

 3 . شدت تقوا و یقین                                      4. ضعیف بودن غریزه گناه

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

80 . ریشة اصلی همة خواسته های فطری انسان كدام حس است ؟

1. زیبادوستی                  2. پر ستش          3. حقیقت جویی              4 . گرایش به نیكیها

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

دانلود رایگان نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی(سری هفتم)

61. به فرموده ی حضرت علی ( ع ) آخرین قدم در توبه چیست ؟

1. عزم بر ترك گناه          2 . آب كردن گوشت حرام         3 .گفتن استغفرالله            4 .جبران فرائض

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

62 .كدام یك  فقط  شامل افعال انسان می شود ؟

1. علم حضوری               2. معاد                         3 . جبر و اختیار                   4 . قضا و قدر

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

63 .آگاهی های كلی و اساسی ما  درباره جهان كه مجموعه  نگرش های ما  را نسبت  به جهان  سامان می دهد چیست ؟

1. ایدئولوژی                     2. هست ها و بایدها                      3. مكتب                   4. جهان بینی

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه4

64 . دا روین  بهترین  دلیل  اثبات خدا  را  چه می داند ؟

1. بر هان نظم                 2 . بر هان علیت        3. تكامل تدریجی                   4 پیچیدگی عالم

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

65. اعتقاد  به دو یا سه یا چند خدای  مستقل چه  نوع  شركی است ؟

 1 . شرك ذاتی                 2 . شرك صفاتی               3 . شرك افعالی              4 . شرك عملی

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

 66 . هدف نهایی از حیات انسان  كه به كمك فرستادگان  ویژه خداوند  قابل كشف است چیست ؟

1. رسیدن به مقام اولیاء الله                                                2. بر خورداری از نعمات الهی

 3 . ر سیدن به سعادت جاودانی در جوار رحمت الهی                 4. ر سیدن به اوج قله یقین

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

67 . پیشوایان دینی ما بعد از ایمان به خدا چه چیز را توصیه كرده اند ؟

1. پر هیز جدی از گناهان     2 . بجا آوردن حق الناس         3. انجام فرائض بطور صحیح           4. قرائت قرآن

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

68 . ولایت یعنی چه ؟

 1 . حب و دوستی                     2. نصرت               3 . تصدی                    4 .صاحب اختیاری

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه 1

69.  بر اساس خطبه ای كه علی ( ع ) در« صفین » خواند ، مولای متقیان  مهم ترین  حقوق را  حقوق  متقابل چه كسانی می داند ؟

1. وا لی و رعیت               2 . وا لدین و فرزندان               3 . خدا و مردم          4. مردم  نسبت به یكدیگر

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه 1

70. آیه ی شریفه « اّن الحسنات  یذهبن  السیئات »  اشاره  به كدام  مورد دارد » ؟

 1. گناهان                                2 . نیكی ها                         3 . تكفیر                  4. ا حباط

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

دانلود رایگان نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی(سری ششم)

50 . د ر سال 610 میلادی چه واقعه ای مهمی رخ داده است ؟

 1 . هجرت نبوی             2 . و لادت حضرت رسول (ص )       3 . بعثت نبوی           4. ولادت حضرت علی ( ع )

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه 3

51 . یك جهان بینی قابل قبول  باید ... باشد.

1. ا ستدلال و اثبات پذیر                       2. قدرت آخرین                  3. تجربی                  4. قا بل تغییر

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه 1

52.  چه عاملی در همسر، انسان را به پیری زودرس مبتلا می كند ؟

1. اخلاق بد                             2. فقر مالی                    3 . خانواده ی بد                      4 . صورت بد

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه 1.

 

 53 .كدام گزینه از دلائل اثبات  غیر مادی  بودن  روح است ؟

1. ثبات شخصیت              2 . رویاهای صادقه                 3 . هر دو مورد              4 . هیچ كدام

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

54 . كلمه ی  « توفّی » در قرآن در چه مواردی بكار رفته است ؟

1 . مرگ و قبض روح                   2 . دنیا و آخرت             3 . خواب و بیداری               4 . مرگ و حیات

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه 1

55.  مهمترین مطلبی كه پیامبران الهی بعد از دعوت انسان به سوی خداپرستی آموزش دادند ، چیست ؟

1. اثبات غیر مادی بودن روح      2. و جود جهان بعد از مرگ      3 . فلاح و رستگاری       4. تو جه به انتخاب راه صحیح

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2 .

 56 . د ر مورد  امر  به  معروف و  نهی از منكر كدام  مورد  صحیح  است ؟

1.       با ید مرحله به مرحله پیش برویم                       2 . با عمل خود فرد را متوجه كرد

  3 . با ید همیشه متوسل به جبر و زور شد                  4. تنها با زبان فرد را امر و نهی كرد

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

57 . كدام  یك  از  مجموعه های  زیر  منسوب  به  امام  سجاد ( ع ) است ؟

1. نهج الفصاحه            2 . تو حید مفضّل           3 . غرر الحكم و دور الكلم         4 . مناجات خمس عشر

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه 4

58 . طالوت در راه مبارزه  با  جالوت ، سپاه خود را  از چه كاری منع كرد ؟

1. خوردن آب                 2 . خوردن غذا                     3 . خوابیدن               4 . خوردن شراب

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

59.  بزرگترین  طاغوت  زمان  امام هادی ( ع ) كه  بود ؟

1 . مروان                    2 . متوكل عباسی                     3 . هارون الرشید                    4. مامون

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

60 . حضرت امام خطاب  به كدام  قشر از مردم ، آن ها را  ملكوت  نزدیك تر می دیدند؟

 1. جوان ها                       2 . دا نشجویان               3. ز ن ها                 4. روحانیون

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

 
 • تعداد صفحات :2
 • 1  
 • 2  
 

درباره وبلاگ

با سلام خدمت دوستان همیشه همراه در این سایت می توانید نمونه سوالات مورد نیاز خود را که در آن آزمون دارید پیدا کنید و همچنین به تمرین نمونه سوالاتی بپردازید که بطور رایگان برایتان تدارک دیده شده است تا از لحاظ تسلط بر دروس خیالتان راحت باشد.
مدیر وبلاگ : نویسنده اصلی

جستجو

نویسندگان

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو